Се прикажуваат сите 4 резултати

Прикажи 9 24 36

ANTI RADAR NEOLINE X-COP 9100S

24800 ден
● Ловец на SPEED CAMERA ● RADARI за мерење на брзина ● LASERI за мерење на брзина ● Вградена DVR - HD камера за снимање ЗАКОН ЗА СООБРАЌАЈ НА Р.М Член 368: (1) Во моторно возило не можат да се користат ниту вградуваат уреди или направи кои имаат за цел попречување на уредот што го користат полициски службеници за мерење на брзината на возилата ..... ИЗВАДОК ОД ЗАКОНОТ ЗА СООБРАЌАЈ ДА ПОЈАСНИМЕ ! ● Забрането е користење на уреди кои го попречуваат работењето на ПОЛИЦИСКИОТ РАДАР . ● Овој Антирадар не го попречува , туку само известува дека наидувате на Полициска патрола која врши мерење на Брзината .

ANTI RADAR NEOLINE X-COP 8700S

18600 ден
● Ловец на SPEED CAMERA ● RADARI за мерење на брзина ● LASERI за мерење на брзина ● Вградена DVR - HD камера за снимање ЗАКОН ЗА СООБРАЌАЈ НА Р.М Член 368: (1) Во моторно возило не можат да се користат ниту вградуваат уреди или направи кои имаат за цел попречување на уредот што го користат полициски службеници за мерење на брзината на возилата ..... ИЗВАДОК ОД ЗАКОНОТ ЗА СООБРАЌАЈ ДА ПОЈАСНИМЕ ! ● Забрането е користење на уреди кои го попречуваат работењето на ПОЛИЦИСКИОТ РАДАР . ● Овој Антирадар не го попречува , туку само известува дека наидувате на Полициска патрола која врши мерење на Брзината .

ANTI RADAR NEOLINE X-COP 9300S

31000 ден
Ловец на SPEED CAMERA ● RADARI за мерење на брзина ● LASERI за мерење на брзина ● Вградена DVR - HD камера за снимање ЗАКОН ЗА СООБРАЌАЈ НА Р.М Член 368: (1) Во моторно возило не можат да се користат ниту вградуваат уреди или направи кои имаат за цел попречување на уредот што го користат полициски службеници за мерење на брзината на возилата ..... ИЗВАДОК ОД ЗАКОНОТ ЗА СООБРАЌАЈ ДА ПОЈАСНИМЕ ! ● Забрането е користење на уреди кои го попречуваат работењето на ПОЛИЦИСКИОТ РАДАР . ● Овој Антирадар не го попречува , туку само известува дека наидувате на Полициска патрола која врши мерење на Брзината .

ANTI LASER – SPEEDOM 2 HEAD ( LASER INTERCEPTOR )

40300 ден
Со овој уред возилото станува STEALTH Невидлив за сите ЛАСЕРСКИ радари